Buscar en ADSADN Buscar en Google

domingo, 13 de enero de 2008

Deriva genètica

l'atzar és el component principal de processos genètics com la pèrdua d'al·lels poc freqüents, el que es coneix com deriva genètica. Els al·lels són les variants que pot presentar un gen. Si una variant és poc freqüent en una població, per atzar pot que no passi a cap dels fills d'aquesta població. L'atzar haurà fet desaparèixer l'al·lel.
De Educació de l'atzar, eduació a l'atzar