Buscar en ADSADN Buscar en Google

domingo, 13 de enero de 2008

Al·lel

Els al·lels són les variants que pot presentar un gen

De Educació de l'atzar, educació a l'atzar