Buscar en ADSADN Buscar en Google

domingo, 4 de noviembre de 2007

RNA d'interferència

Quan s'afegeix a les cèl·lules un RNA complementari a un RNA concret, el gen se silencia.
Si es dissenya un iRNA (i d'interferència) els nucleòtids del qual siguin complementaris a un mRNA en concret, es formarà una doble cadena mRNA:iRNA. Al ser una doble cadena ja no es tradueix a proteïna. No tan sols això, el mRNA es degrada. Hem silenciat específicament l'expressió d'aquesta proteïna: la cèl·lula en qüestió deixa de contenir aquesta proteïna en concret i no les altres. És un mecanisme altament específic.
Aquest procés és utilitzat per la cèl·lula per a defensar-se de virus, per a lluitar contra els elements mòbils del genoma (interesantísimo tema sobre el qual hauríem de tornar) i, fins i tot, per a controlar la pròpia expressió de proteïnes. És a dir, la cèl·lula produeix mRNA per a generar una proteïna però també iRNA per a matar al missatger.
De Interferències al DNA

També comentat a:

Cultivant RNA