Buscar en ADSADN Buscar en Google

sábado, 10 de noviembre de 2007

Haplotip

És el conjunt d'al·lels present en determinades regions físiques (locus) del genoma en un individu. En éssers diploides, en cada locus pot haver-hi dos al·lels (un per cada cromosoma), i aquests al·els poden variar entre individus.
Conèixer quins al·lels té cada individu per a diferents locus és el que es coneix com establir l'haplotip.