Buscar en ADSADN Buscar en Google

viernes, 2 de noviembre de 2007

GFP (català)

De Green Fluorescent Protein.
Aquesta proteïna prové de la medusa Aequorea victòria. El gen d'aquesta proteïna s'inserta en cèl·lules de ratolí, per exemple, perquè puguin veure's a través del microscopi de fluorescencia

De El tresor al final de l'arc de Sant Martí